EU-dom till trots – svensk momsplikt på prispengar inom hästsporten behålls

Rena vinstpengar eller tjänst mot ersättning? Det är frågeställningen i den EU-dom som varit nära att äventyra hur Skattemyndigheten i Sverige ser på momspliktigheten för prispengar inom hästsporten.

Sedan 1991 har vinsten av prispengar inom trav- och galoppsporten i Sverige räknats som momspliktig vilket har bidragit till att hästnäringen har utvecklats till en affärsmässig verksamhet med korrekt bokföring. För många hästägare i landet innebär momssystemet en möjlighet att få tillbaka moms på utlägg och avgifter rörande hästen.

– Förutom fördelar för staten har momsplikten även gjort det möjligt att på ett riktigt och affärsmässigt sätt redovisa för alla inkomster och utgifter. Det är positivt att Skatteverket nu har diskuterat domen och dessutom hittat en lösning för att bibehålla momsplikten för vinstpengar i Sverige, säger Cecilia Tholse-Rogmark, partner, och en av de som aktivt jobbar med hästjuridik, Equine Law, hos Gulliksson.

Det är ett tjeckiskt ärende som under de två senaste åren pågått och väckt frågan om deltagande i galopptävlingar utgör momspliktig verksamhet. När ärendet hamnade i EU-domstolen förra hösten slogs det fast att prispengar vars summa avgörs av hästens placering i kapplöpningen inte är en ersättning för någon tjänst (dom C-432/15, Bastová).

Även om EU-domstolens utslag måste följas av alla EU-länder fann Skatteverket tillsammans med representanter från hästnäringen en möjlighet – att definiera kapplöpning som tjänst mot ersättning förutsatt att arrangören betalar en och samma ersättning till samtliga i startfältet för deltagande.

– På så sätt är de en ersättning helt oberoende av tävlingen i sig och hästens placering i kapplöpningen. För många hästägare är momspliktighet och ingående moms en viktig ekonomisk faktor. I grund och botten handlar det om att ge hästnäringen samma rättigheter, skyldigheter och affärsmöjligheter, säger Cecilia Tholse-Rogmark.

Skatteverket kom den 12 juli med sitt ställningstagande ”Omsättning mm vid idrottstävlingar, mervärdesskatt” (dnr 202294278-17/111). Hela ställningstagandet hittar du här.

Svensk Travsport har låtit meddela att fr.o.m. den den 1 januari 2018 kommer alla startande i travlopp att få minst 500 kr i startpeng och Svensk Galopp behandlar ärendet under hösten.

Mer om Equine Law
Med välrenommerade arrangemang och tävlingar, framgångsrik avel, väl ansedda utbildningar, affärsöverlåtelser över landsgränser, företagsexpansioner och förvaltning av gårdar och mark berörs många delar av affärsjuridiken av Equine Law – hästjuridik.

Equine Law är ett område som ofta aktualiserar köp- och skadeståndsrättsliga frågor men där även områden som arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser samt fastighets- och entreprenadrätt ofta kommer i spel.
Gulliksson företräder enskilda idrottare, företagare, klubbar och förbund vid olika myndigheter, domstolar och nämnder. Läs mer om Equine Law här.