Gulliksson bjuder in till frukostföredrag den 2 juni för dig som jobbar med redovisning

Gulliksson bjuder in till frukostföredrag för dig som jobbar med redovisning. Ämnet för föredraget är ”Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter”. Vi ger dig grundläggande kunskap och handgripliga tips kring reglerna om personligt betalningsansvar vid kapitalbrist så att du kan hjälpa dina kunder att undvika kostsamma misstag.

När: 2 juni kl 07.30 bjuder vi på frukost och föredraget pågår mellan kl 08.00-09.00
Var: Advokatbyrån Gulliksson, Carlsgatan 3 i Malmö (precis intill Malmö C)
Anmälan: Mejla helena.lindfors@gulliksson.se
Varmt välkommen att anmäla och ta med intresserade kollegor.

Många styrelseledamöter känner inte till att de i vissa situationer kan bli personligen betalningsansvariga för aktiebolagets skulder. De som jobbar med redovisningen är ofta de första att upptäcka när aktiebolaget befinner sig i ett läge som medför risk för ett personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna. Därmed har de en möjlighet att varna styrelseledamöterna om faran och ge dem chans att undgå ett personligt ansvar.

När och av vad kan styrelseledamöternas handlingsplikt utlösas? Vad måste styrelseledamöterna göra när handlingsplikt uppstått? Vilka av aktiebolagets förpliktelser kan styrelseledamöterna bli personligen betalningsansvariga för? När och hur upphör betalningsansvaret? Hur kan du som redovisare och bokförare flagga för faran i god tid? Vilket värde kan det ge dina kunder?

Aktiebolagslagens regler om tvångslikvidation p.g.a. kapitalbrist beskriver när och hur styrelseledamöterna måste agera. Reglerna har i princip sett likadana ut sedan 2002 men missuppfattningarna är många. På Advokatbyrån Gulliksson är vi flera advokater som arbetar med rådgivning kring just denna typ av frågor och vi företräder även många klienter i tvister om personligt betalningsansvar. Som konkursförvaltare har vi stor erfarenhet av att granska räkenskapsmaterialet hos aktiebolag just för att bedöma om och när det funnits skäl att anta att kapitalbrist uppkommit.

Varmt välkomna hälsar:

Simon Henderson, Advokat
simon.henderson@gulliksson.se
0705-80 85 00

Karin Strandberg, Partner
karin.strandberg@gulliksson.se
0708-19 06 52

Frågor om föredraget? Välkommen att kontakta Simon Henderson enligt ovan. Anmälan krävs för att beräkna inköp av frukost. Du som inte kan komma förrän 08.00 är givetvis välkommen att komma direkt till föredraget.