Gulliksson växer med nyutexaminerad jurist

Gulliksson växer med såväl klienter, uppdrag som anställda. Under senvåren har Gulliksson i Lund välkomnat Emil Ekdahl Norling, nyutexaminerad jurist.

Från uppsatspraktik till biträdande jurist hos Gulliksson i Lund –  för Emil var det intresset för immaterialrätt och tvistelösning som lockade.
– För mig var Gulliksson ett självklart val – här finns de stora klienterna, de komplicerade uppdragen men samtidigt har vi den medelstora byråns fördelar, säger Emil och berättar om kontorsgemenskapen med Ström & Gulliksson.
– Jag uppskattar det helt unika samarbetet vi har med patentbyrån. Det ger oss direkt tillgång till ingenjörer och specialistkompetens när vi har komplicerade uppdrag och klienter med speciella branschspecifika frågeställningar.

Med examensarbetets fokus på alternativ tvistlösning ur ett komparativt perspektiv har Emil undersökt vilka tvistlösningsmetoder som finns, hur dessa främjas och vilka syften som ligger bakom.

– Min mentor Erik Esaiasson här på Gulliksson har gett mig värdefull insikt om hur en advokat tänker och när och varför det kan vara lämpligt att välja andra lösningar än domstol och skiljeförfarande. De olika utomrättsliga faktorerna som påverkar har varit intressanta att analysera och titta på ur ett kritiskt perspektiv.

Innan juridikstudierna påbörjades i Lund har Emil rest och vistats utomlands, samt läst nationalekonomi och kognitionsvetenskap.

– Förutom att välkomna Emil som den begåvade nyutexaminerade jurist han är har han dessutom en intressant bakgrund och livserfarenhet. Han passar väl in i vårt team av advokater, affärsjurister, biträdande jurister, paralegals och auktoriserade patent-, varumärkes- och designombud, säger partner Hans-Anders Odh.

Mer om Emil och Gullikssons team hittar du här.