Virtway Invest AB (publ) i konkurs, aktieinnehav i och fordran mot Ingeniería Digital Oviedo S. L. (även kallat Indigo eller Virtway)

Härmed infordras anbud avseende 43,765 % av aktierna i Ingeniería Digital Oviedo S. L. samt en fordran på Ingeniería Digital Oviedo S. L om 7 038 134 euro.

Anbudsunderlag Indigo
Tender documentation Indigo
1. Shareholders contribution agreement, Virtway Invest, Indigo
2. Virtway, best metaverse mobile devices B2B Plan