PRINTFABRIKEN i Karlskrona AB Konkursanbud

PRINTFABRIKEN i Karlskrona AB, 556565-6476, har försatts i konkurs. Bolaget har drivit tryckeriverksamhet från hyrda lokaler på Lumavägen 1 i Karlskrona.

Anbud infordras härmed på maskiner och inventarier enligt följande två förteckningar:

Maskiner

Inventering möbler och datorer

Eventuellt övertagande av lokaler kräver separat överenskommelse med hyresvärden. Anbud skall vara undertecknad tillhanda senast den 9 januari 2020 kl 13.00.

Närmare information fås genom advokat Simon Henderson, 070-580 85 00.

Reservation göres för att anbudsförfarandet kan avbrytas. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

Advokat Glenn Brorström
070-591 44 41
glenn.brorstrom@gulliksson.se
Advokatbyrån Gulliksson AB

__________

Box 4171, 203 13 Malmö
Tel 040-664 44 00  Fax 040-23 17 65