Anbudsunderlag Champions Mekaniska Verkstad AB

Champion Mekaniska Verkstad AB har försatts i konkurs och advokat Håkan Hallström har förordnats som konkursförvaltare för bolaget. Konkursboet avyttrar bolagets verksamhet. Den ursprungligt bifogade balansrapporten har justerats.

Mot bakgrund av kommande helgdag och klämdag har konkursförvaltaren bestämt att förlänga anbudstiden med 24 timmar. Anbud ska således vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 8 juni 2023 kl. 15.00.

Anbudsunderlag Champions

Bilaga A lager inventarier och fordon

Bilaga B anställda

Bilaga C Årsredovisning 2022-08

Bilaga D Balans- och resultatrapport (justerad)