Bokvaruhuset Österlen – Anbudsunderlag

Bokvaruhuset Österlen Aktiebolag, 556136-2319, i konkurs

Bakgrund

Bokvaruhuset Österlen Aktiebolag (”Bolaget”), 556136-2319, försattes den 22 maj 2020 i konkurs av Ystads tingsrätt. Advokaten Simon Henderson, Advokatbyrån Gulliksson, förordnades samma dag till konkursförvaltare.

Konkursförvaltningen, som har beslutat att sälja verksamheten, får härmed presentera följande anbudsunderlag.

Verksamheten

Bolaget bildades år 1970 och har drivit bokhandel i Simrishamn, under namnet Bokvaruhuset Österlen. Bolaget har även sålt sällskapsspel, vykort, kontorsmaterial och har varit ett av två ombud för ATG och Svenska Spel samt DHL på orten. Bolaget har även bedrivit verksamhet inom framkallning av fotografier samt inramning.

Verksamheten har bedrivits från lokaler belägna på Storgatan 34 i Simrishamn.

Lokalen är belägen i ett klassiskt korsvirkeshus, med två skyltfönster, och består av två våningsplan. Vid konkursen användes markplanet för merparten av bokhandeln, kontorsmaterial, måleri- och konstnärsmaterial (färg, penslar m.m.) Det finns även ett rum som nyttjas för ATG-spel, samt ett utrymme som även används som lager samt för framkallning av fotografier. Nedervåningen är utrustad med en luftkonditioneringsenhet. Ovanvåningen har utnyttjats för försäljning av barnböcker och sällskapsspel, som lager samt som kontor.

Hyresvärd är Bombo Handelsbolag.

Både ATG och Svenska Spel har meddelat konkursförvaltningen att det finns goda förutsättningar för att fortsätta verksamhet som spelombud i de nuvarande lokalerna.

Bolaget har även tidigare anordnat boksigneringar med olika författare, vilket har varit mycket uppskattat.

Bolagets senaste årsredovisning bifogas, se bilaga 1, och de senaste resultat- och balansrapporterna, se bilaga 2.

Försäljningsprocessen

Bolagets tillgångar enligt detta underlag bjuds härmed ut till försäljning. Tillgångarna beskrivs nedan under punkt 4.

Försäljning kan, efter en bedömning av de inkomna buden, komma att ske av hela rörelsen eller delar av rörelsen.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda per e-post till simon.henderson@gulliksson.se snarast dock senast den 14 juni 2020 kl. 13.00. En överlåtelse bör ske skyndsamt och intresseanmälan mottages omgående till felix.runer@gulliksson.se. Kontaktuppgifter finns nedan.

Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätten att sälja egendom innan anbudsfristen löpt ut.

Egendom

Tillgångarna består av:
– Varulaget, se bilaga 3
– Inventarier, se bilaga 4
– Bilder på möbler, se bilaga 5

Övrigt

Egendomen överlåts i befintligt skick, fritt på den plats där egendomen befinner sig. Köparen uppmärksammas om att egendomen förvärvas från ett konkursbo som äger begränsad kännedom om egendomens skick och omfattning. Konkursboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i egendomen.

Det ankommer på köparen att träffa hyresavtal med hyresvärd.

Köparen kommer således inte äga rätt till nedsättning av köpeskillingen, hävning eller annan påföljd på grund av brist, rättslig belastning, eller annan invändning, av vad slag det må vara.

Kontaktuppgifter

Juristen Felix Runer
felix.runer@gulliksson.se
Tel: 076-316 61 80