Nordic Jump AB Konkurs – Anbudsunderlag

Bakgrund
Nordic Jump AB (”Bolaget”), 559052-6173, försattes den 24 mars 2020 i konkurs av Malmö
tingsrätt. Advokaten Simon Henderson, Advokatbyrån Gulliksson, förordnades samma
dag till konkursförvaltare. Konkursförvaltningen, som har beslutat att sälja verksamheten, får härmed presentera
följande anbudsunderlag.

Verksamheten
Bolaget har under flera år drivit trampolinparker i Malmö, Örebro och Umeå under
namnet JUMP. När Bolaget startade sin första trampolinpark i Malmö var det första
parken av sitt slag som öppnade i staden.
Den domän som använts i verksamheten har varit jump.se.
Verksamheten har bedrivits från en tre lokaler, belägna i Malmö, Umeå och Örebro.
Lokalen i Malmö består bland annat av en stor trampolinhall om ca 3 000 kvm och en
separat serverings-/cafédel. Cafédelen är utrustad med ett mindre kök. Hyresvärd är Eber
Draglädret AB.
Lokalen i Umeå består bl.a. av en stor trampolinhall om ca 3 000 kvm och en separat
serverings-/cafédel som är utrustad med ett mindre kök. Hyresvärd är LG Söderberg
Fastigheter AB.
Lokalen i Örebro består bland annat av en trampolinpark om ca 3 500 kvm och en separat
serverings-/cafédel som är utrustad med ett mindre kök. Hyresvärd är Kungsleden
Balsberget AB.
I JUMP:s lokaler finns, förutom ett stort ”fritt” trampolinområde, med trampoliner av
olika storlekar och svårighetsgrader, även en s.k. ”ninja course”, en ”skumzone, ett
barnområde, ett wallrun-område, Airtrack, dogdeball, trampolinbasket med mera.
Beskrivning av alla aktiviteter finns på följande länk: https://jump.se/aktiviteter/
Bolaget har även anordnat eventverksamhet i trampolinparkerna som främst har utgjorts
av barnkalas, skolgrupper, svensexor, möhippor och teambuilding-/företagsevent.
Särskilt barnkalas har varit uppskattat.
Bolagets senaste årsredovisning bifogas, se Bilaga 1 och de senaste resultat- och
balansrapporterna, se Bilaga 2.
Försäljningsresultat per park (EBITDA) för 2019 bifogas, se Bilaga 3.

Försäljningsprocessen
Bolagets tillgångar enligt detta underlag bjuds härmed ut till försäljning. Tillgångarna
beskrivs nedan under punkt 4.
Försäljning kan, efter en bedömning av de inkomna buden, komma att ske av hela
rörelsen eller delar av rörelsen.
Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda snarast dock senast den
10 april 2020 kl. 13.00. En överlåtelse bör ske skyndsamt och intresseanmälan mottages
omgående till felix.runer@gulliksson.se Kontaktuppgifter finns nedan.
Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätten
att sälja egendom innan anbudsfristen löpt ut.

Egendom
Tillgångarna består av:
– Kontors- och caféinventarier/varulager Malmö, se Bilaga 4.
– Inventarier/Trampoliner Malmö, se Bilaga 5.
– Kontors- och caféinventarier/varulager Örebro, se Bilaga 6.
– Inventarier/Trampoliner Örebro, se Bilaga 7.
– Kontors- och caféinventarier/varulager Umeå, se Bilaga 8.
– Inventarier/Trampoliner Umeå, se Bilaga 9.
– Ritningar i DWG-fil.
– Domänen www.jump.se
– Telefonnummer:
– 010-220-22-00
– 010-220-22-56
– 019-777 77 10
– 075-666 00 12
– 090-699 40 00

Övrigt
Egendomen överlåts i befintligt skick, fritt på den plats där egendomen befinner sig.
Köparen uppmärksammas om att egendomen förvärvas från ett konkursbo som äger
begränsad kännedom om egendomens skick och omfattning. Konkursboet kommer att
friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i egendomen.
Detaljerade ritningar finns att ta del av hos konkursförvaltningen.
Köparen förbinder sig att tillse att domännamnet överförs till sig.
Det ankommer på köparen att träffa hyresavtal med respektive hyresvärd.
Köparen upplyses om att samtliga kunder som bokat ett event kan ha en möjlighet att
avboka sin beställning.
Köparen kommer således inte äga rätt till nedsättning av köpeskillingen, hävning eller
annan påföljd på grund av brist, rättslig belastning, eller annan invändning, av vad slag
det må vara.

Kontaktuppgifter
Juristen Felix Runer
felix.runer@gulliksson.se
Tel: 076-316 61 80
ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON