Konkursanbud Café a Sorl AB

Café a Sorl AB, 559389-5724, (”Bolaget”) försattes i konkurs vid Malmö tingsrätt den 11 januari 2024 varvid advokat Glenn Brorström utsågs till konkursförvaltare.

Bolaget har bedrivit caféverksamhet på Friisgatan 5 i Malmö. Bolaget har bedrivit verksamheten sedan november 2022 då verksamheten övertogs från den tidigare ägaren. Ett café med namnet Sorl har dock funnits på adressen under en längre tid.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda via e-post snarast dock senast den 26 januari 2024 kl 14.00. Fri prövningsrätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Anbudsunderlaget framgår av länkarna nedan. För mer information eller vid frågor vänligen kontakta Thérèse Nord Gertzell.

Anbudsunderlag Cafe a sorl
Bilaga 1
Bilaga 2