Konkursanbud Café Knus AB

Café Knus AB i likvidation försattes i konkurs vid Malmö tingsrätt den 24 januari 2023. Bolaget har bedrivit caféverksamhet på Västra Rönneholmsvägen 53 i Malmö.

För konkursboets räkning infordras nu anbud på hela rörelsen eller delar av tillgångarna främst bestående av inventarier. För ytterligare information, visning och anbudsunderlag kontakta konkursförvaltaren Thérèse Nord Gertzell.

Skriftliga anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 7 februari 2024. Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att avbryta anbudsförfarandet före anbudstidens utgång.

Årsredovisning 2021-07