Konkursanbud Hjulverkstan Höllviken AB

Hjulverkstan Höllviken AB, 559340-8437, har försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt den 29 december 2023 och advokaten Simon Henderson har förordnats som konkurs­förvaltare. Verksamheten har bestått i att reparera och utföra service på cyklar. Verksamheten har bedrivits från två lokaler, en i Höllviken och en i Vellinge. Se även hemsidan www.hjulverkstan.se för bilder och adresser.

För konkursboets räkning infordras nu anbud på hela rörelsen eller delar av tillgångarna bestående av inventarier, varulager, skåpbil, domännamn, hemsida och telefonnummer enligt nedanstående anbudsunderlag.

ANBUDSUNDERLAG
Bilaga A – Inventarie- och lagerlista
Bilaga B – Fordonsinformation

www.hjulverkstan.se

www.hjulverkstan.com

Verksamheten har varit i drift fram till konkursutbrottet den 29 december 2023 med ett stort sortiment av reservdelar och material och en ny ägare kan därmed driva vidare motsvarande verksamhet omgående. Det ankommer på köparen att träffa hyresavtal med respektive hyresvärd om någon av lokalerna önskas övertas. Visning hålls efter överenskommelse.

Information om verksamhetens omfattning framgår av följande bilagor.
Bilaga C – Årsredovisning
Bilaga D – Periodrapport för balanskonton
Bilaga E – Periodrapport för resultatkonton

Skriftliga anbud ska vara konkursboet tillhanda på simon.henderson@gulliksson.se senast kl 10:00 den 19 januari 2024.

Fri prövningsrätt samt rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

För mer information eller vid frågor vänligen kontakta karl.lindstrom@gulliksson.se

Köparen uppmärksammas om att egendomen förvärvas från ett konkursbo som äger begränsad kännedom om egendomens skick och omfattning. Konkursboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i egendomen.