Konkursanbud – Modern Man in Motion

Modern Man in Motion AB, 559240‐0294, (”Bolaget”) har försatts i konkurs av Malmö tingsrätt den 4 augusti 2023. Bolaget har bedrivit design, produktion, utveckling och försäljning av klockor, klockremmar och klocktillbehör under varumärket ”Veville”. Försäljning av varor har skett via egen hemsida, veville.com, och via ett fåtal återförsäljare.

Bolagets tillgångar bjuds härmed ut till försäljning. Tillgångarna består av varulager, varumärket ”Veville” samt domänen veville.com med e-handel. Försäljning kan, efter en bedömning av de inkomna buden, komma att ske av hela rörelsen eller delar av rörelsen. Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 29 september 2023.

Närmare information fås genom Felix Carlsson, felix.carlsson@gulliksson.se, 0722 24 44 67.

Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätten att sälja egendom innan anbudsfristen löpt ut.

Advokat Karin Strandberg
Konkursförvaltare

Anbudsunderlag – Modern Man in Motion
Bilaga 1 – Årsredovisning 2022
Bilaga 2 – Resultatrapport 202301 – 202308
Bilaga 3 – Varulager