Konkursanbud OneTwoTen AB

OneTwoTen AB, 556659-6564, har försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt den 8 december 2023 och advokaten Glenn Brorström har förordnats som konkursförvaltare. Verksamheten har bestått i att designa och sälja kläder under varumärket Ebbe bl.a. på hemsidan www.ebbekids.se. För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen.

Skriftliga anbud ska vara advokatbyrån tillhanda senast den 17 januari 2023 kl. 15:00. Fri prövningsrätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Anbudsunderlaget framgår av länkarna nedan. För mer information eller vid frågor vänligen kontakta Thérèse Nord Gertzell.

Anbudsunderlag
Bilaga A
Bilaga B
Bilaga C
Bilaga D
Bilaga E