Motivationshuset i Malmö AB Konkurs – Anbudsunderlag

Motivationshuset i Malmö AB 556607-3440 i konkurs.

  1. Bakgrund

Motivationshuset i Malmö AB, försattes den 4 maj 2020 i konkurs av Malmö tingsrätt. Advokaten Karin Strandberg, Advokatbyrån Gulliksson, förordnades samma dag till konkursförvaltare.

Konkursförvaltningen, som har beslutat att sälja bolagets verksamhet bestående av aktieinnehav, får härmed presentera följande anbudsunderlag.

  1. Verksamheten

Motivationshuset i Malmö AB har försatts i konkurs. Bolagets verksamhet har bestått i att äga aktier i andra bolag. Konkursbolaget äger 62 % av aktierna i Entreprenörcenter Sverige AB. Entreprenörcenter Sverige AB äger i sin tur 100 % av aktierna i Entreprenörcenter i Malmö AB, 556841-3107, samt Entreprenörcenter Södertull i Malmö AB, 556887-3268. Entreprenörcenter i Malmö AB bedriver under namnet EC1 kontorshotell på Baltzargatan i Malmö och Entreprenörscenter Södertull i Malmö AB bedriver under namnet EC Södertull kontorshotell på Södertull i Malmö. Mer information om bolagens verksamhet finns tillgängligt på deras respektive hemsida, www.ec1.nu och www.ecsodertull.se.

Konkursbolagets, dotterbolagets samt dotterdotterbolagens senaste årsredovisning bifogas.
Se Arsredovisning för 556607-3440 (bilaga 1), Arsredovisning för 556988-1104 (bilaga 2), Arsredovisning för 556841-3107 (bilaga 3) och Arsredovisning för 556887-3268 (bilaga 4).

  1. Försäljningsprocessen

Anbud infordras härmed på verksamheten bestående av aktieinnehav i Entreprenörscenter Sverige AB.

Försäljning kan, efter en bedömning av de inkomna buden, komma att ske av samtliga aktier eller andel av aktierna.

Anbud ska vara undertecknad tillhanda senast 10 juni 2020, kl 15.00.

Visning efter överenskommelse.

Reservation göres för att anbudsförfarandet kan avbrytas. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

  1. Egendom

Tillgångarna består av 62 % av aktierna i Entreprenörcenter Sverige AB, 556988-1104.

  1. Övrigt

Egendomen överlåts i befintligt skick. Köpare uppmärksammas om att egendomen förvärvas från ett konkursbo som äger begränsad kännedom om egendomens skick och omfattning. Konkursboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i egendomen. Köparen kommer således inte äga rätt till nedsättning av köpeskillingen, hävning eller annan påföljd på grund av brist, rättslig belastning, eller annan invändning, av vad slag det må vara.

  1. Kontaktuppgifter

Advokaten Karin Strandberg

karin.strandberg@gulliksson.se

Tel: 070 819 06 52

Jurist Jenni Tesfay

jenni.tesfay@gulliksson.se

Tel: 073 152 18 56