Anton Rieden

Jurist

Malmö

040 664 44 73

073 082 94 51

Anton Rieden arbetar huvudsakligen med obeståndsfrågor, privat M&A och allmän förmögenhetsrätt. Han är del av advokatbyråns transaktionsgrupp och bistår även advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden.

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser
  • Obestånd och finansiering
  • Venture captital

2023-

Associate, Advokatbyrån Gulliksson

2020-2022

Jurist, Ackordscentralen Syd AB

2018-2020

Jurist, PS Finance Group AB

2018

Juristexamen (LL.M.), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet