Anton Rieden

Jurist

Malmö

073 082 94 51

073 082 94 51

Generell beskrivning
Anton Rieden arbetar huvudsakligen med obeståndsfrågor och allmän förmögenhetsrätt. Han bistår även advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden.

Specialområden
Insolvensrätt, avtalsrätt och bolagsrätt

Anställningar och tidigare positioner
Associate, Advokatbyrån Gulliksson (2023-)
Jurist, Ackordscentralen Syd AB (2020-2022)
Jurist, PS Finance Group AB (2018-2020)

Utbildning
Juristexamen (LL.M.), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (2018)

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Jurist