Åsa Righard

Advokat

Malmö

040 664 44 00

076 881 55 91

asa.righard@gulliksson.se

Specialisering
Åsa har många års erfarenhet som immaterialrättsjurist med fokus på varumärkesrätt internationellt. Hon är en kunnig rådgivare inom rättighetsstrategier, namnskapningsarbete, domännamnsfrågor, intrångssituationer, samexistensförhandlingar, registrering och användning av varumärkesrättigheter och designrättigheter. Åsa är auktoriserad som varumärkesombud i EU och Australien.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (1988)
Graduate Certificate Trade Mark Law and Practice, University of Technology, Sydney, Australia (2004)
Engelska, Lunds universitet (2005)
Cambridge International Legal English Certificate

Anställningar och tidigare positioner
Advokat, Advokatbyrån Gulliksson (2010-)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2006-2010)
Intellectual Property Manager, Biosignal Pty Ltd, Sydney, Australien (2004)
Varumärkesjurist, Ström & Gulliksson Patentbyrå (1990-1996)
Varumärkesjurist, Patent- och registreringsverket (1988-1989)

Specialområden
Varumärken, firmor, domännamn, design, immaterialrättstvister och upphovsrätt.

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat, Auktoriserat EU varumärkes- och designombud
Auktoriserat varumärkesombud i Australien

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, AIPPI, SFIR, INTA och Professional Standards Board for Patent and Trade Marks Attorneys, Australien.