Elin Odebo jurist

Elin Odebo

Advokat

Malmö

040 664 44 58

070 531 90 66

Specialisering
Elin Odebo är verksam vid Malmökontoret och arbetar med immaterialrätt och avtalsrätt. Hon bistår även advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden.

Utbildning
Jur.kand., Uppsala Universitet (2010)

Anställningar och tidigare positioner
Associate, Advokatbyrån Gulliksson (2018-)
Specialistföredragande, Förvaltningsrätten i Malmö (2013-2018)
Notarie, Västmanlands tingsrätt (2011-2013)

Specialområden
Immaterialrätt, avtalsrätt och insolvensrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat