Elin Odebo jurist

Elin Odebo

Advokat

Malmö

040 664 44 58

070 531 90 66

elin.odebo@gulliksson.se

Specialisering
Elin Odebo är verksam vid Malmökontoret och arbetar med immaterialrätt och avtalsrätt. Hon bistår även advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden.

Utbildning
Jur.kand., Uppsala Universitet (2010)

Anställningar och tidigare positioner
Associate, Advokatbyrån Gulliksson (2018-)
Specialistföredragande, Förvaltningsrätten i Malmö (2013-2018)
Notarie, Västmanlands tingsrätt (2011-2013)

Specialområden
Immaterialrätt, avtalsrätt och insolvensrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat