Emil Ekberg

Jurist

Malmö

040 664 44 65

070 585 43 41

emil.ekberg@gulliksson.se

Specialisering
Emil Ekberg är verksam vid vårt kontor i Malmö och arbetar i huvudsak med obeståndsfrågor. Hans särskilda rättsområden är allmän förmögenhetsrätt, tvistlösning och insolvensrätt. Vidare upprättar och granskar han avtal, ger affärsjuridisk rådgivning och bistår byråns konkursförvaltare i olika konkursärenden.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet 2014
Nagoya University, Japan (2012–2013)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2019–)
Notarietjänstgöring, Luleå tingsrätt (2016–2018)
Juridisk konsult, Juristfirman Emil Ekberg (2014–2016)

Specialområden
Tvistelösningar och processer, allmän förmögenhetsrätt, avtalsrätt och insolvensfrågor

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Biträdande jurist (jur. kand.)