Emil Ekdahl Norling

Emil Ekdahl Norling

Advokat

Lund

046 19 05 20

072 391 00 66

Specialisering
Emil Ekdahl Norling är specialiserad inom immaterialrätt och agerar ombud i tvister framförallt avseende patent, varumärken och upphovsrätt. Emil arbetar med löpande rådgivning om skyddande, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter. Han arbetar även med att upprätta olika kommersiella avtal, bl.a. licensavtal och förvärv av immaterialrätter.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (2017)

Anställningar och tidigare positioner
Associate Advokatbyrån Gulliksson (2019-)
Lunds tingsrätt (2018-2019)
Associate Advokatbyrån Gulliksson (2017-2018)
Handläggare, Migrationsverket (2016)
Intern Transparencia Mexicana, Mexiko City (2014)

Specialområden
Tvistelösning, patent, upphovsrätt (brukskonst), design, varumärken

Rankings
IP Stars

Emil omnämns som ”Rising Star” 2022

Språk i professionen
Svenska, engelska och spanska

Titlar
Advokat

Medlemskap
AIPPI

FIF – Föreningen Immaterialrättsligt Forum