Emil Ekdahl Norling

Jurist

Lund

076 – 138 02 44

076 – 138 02 44

emil.ekdahl.norling@gulliksson.se

Emil är för närvarande tjänstledig för tingstjänstgöring vid Lunds Tingsrätt

Specialisering
Emil arbetar i huvudsak med immaterialrätt och tvistlösning. Han arbetar även med allmän affärsjuridik och biträder med att upprätta och granska olika kommersiella avtal.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (2017)

Anställningar och tidigare positioner
Lund Tingsrätt (2018-)
Associate Advokatbyrån Gulliksson (2017-)

Specialområden
Immaterialrätt, tvistelösning och processer.

Språk i professionen
Svenska, engelska och spanska

Titlar
Jurist (juristexamen)