Emil Ekdahl Norling

Jurist

Lund

046 19 05 20

072 391 00 66

emil.ekdahl.norling@gulliksson.se

Specialisering
Emil arbetar i huvudsak med immaterialrätt och tvistlösning. Han arbetar även med allmän affärsjuridik och biträder med att upprätta och granska olika kommersiella avtal.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (2017)

Anställningar och tidigare positioner
Associate Advokatbyrån Gulliksson (2019-)
Lund Tingsrätt (2018-2019)
Associate Advokatbyrån Gulliksson (2017-2018)

Specialområden
Immaterialrätt, tvistelösning och processer.

Språk i professionen
Svenska, engelska och spanska

Titlar
Jurist

Medlemskap
AIPPI