Erik Pilhage

Jurist

Lund

046 19 05 08

076 724 28 37

Specialisering
Erik är verksam vid Lundakontoret och arbetar huvudsakligen med immaterialrätt, kommersiell tvistlösning, miljörätt och allmän affärsjuridik.

Utbildning
Juristexamen (jur. kand.) Lunds Universitet (2022)
Filosofie kandidatexamen Mänskliga Rättigheter, Lunds universitet (2015)

Anställningar och tidigare positioner
Associate, Advokatbyrån Gulliksson (2021-)
Handläggare, Migrationsverket (2015-2021)

Specialområden
Immaterialrätt, tvistlösning, processrätt, miljörätt, allmän affärsjuridik

Språk i professionen
Engelska
Svenska

Titel
Associate