Filip Eriksson

Advokat

Göteborg

046 288 15 38

073 543 68 36

Filip Eriksson är specialiserad inom immaterialrätt och agerar ombud i tvister gällande framförallt patent och andra immateriella rättigheter. Filip har agerat ombud i en rad patenttvister och andra kommersiella tvister inom life sciences-området. Filip har även erfarenhet inom dataskyddsfrågor och IT-rätt, kommersiella avtal och regulatoriska frågor.

 • Dataskydd
 • Design och mönster
 • Domännamn
 • IT-rätt
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Patent
 • Tvistelösningar och processer

Branschspecifik erfarenhet

 • Fordonsindustrin
 • IT & Telekom
 • Life Sciences
 • Läkemedel

2021

Advokatbyrån Gulliksson

2016-2021

Setterwalls Advokatbyrå

2015-2016

Advokatfirman Aldo

2015

Jur. kand., Göteborgs universitet

2015

Masterexamen, Intellectual Capital Management, Chalmers tekniska högskola

 • Advokatsamfundet
 • AIPPI Sverige – Fokusgruppsledare för patent