Filip Eriksson

Advokat

Göteborg

046 288 15 38

073 543 68 36

Specialisering
Filip Eriksson är specialiserad inom immaterialrätt och agerar ombud i tvister gällande framförallt patent och andra immateriella rättigheter. Filip har agerat ombud i en rad patenttvister och andra kommersiella tvister inom life sciences-området. Filip har även erfarenhet inom dataskyddsfrågor och IT-rätt, kommersiella avtal och regulatoriska frågor.

Utbildning
Juristexamen, Göteborgs universitet (2015)
Masterexamen, Intellectual Capital Management, Chalmers tekniska högskola (2015)

Anställningar och tidigare positioner
Advokatbyrån Gulliksson (2021-)
Setterwalls Advokatbyrå (2016 – 2021)
Advokatfirman Aldo (2015 – 2016)

Specialområden
Immaterialrätt, tvistelösning, regulatoriska frågor, dataskydd- och integritetsfrågor

Branschkompetens
Pharma, Life Sciences, IT

Språk i professionen
Svenska, engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Advokatsamfundet