Hanna Jakobsson

Jurist

Malmö

040 664 44 63

073 543 68 36

hanna.jakobsson@gulliksson.se

Specialisering
Hanna Jakobsson är verksam vid Malmökontoret och arbetar med i huvudsak med tvistlösning, insolvensrätt och arbetsrätt. Hon bistår även advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden.

Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet (2017)

Anställningar och tidigare positioner
Associate Advokatbyrån Gulliksson (2019-)
Tingsnotarie, Lunds tingsrätt (2017-2019)

Specialområden
Tvistlösning och insolvensrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Jurist