Karin Larm

Advokat

Malmö

040 664 44 00

070 585 43 41

Specialisering
Karin Larm är verksam vid Malmökontoret och arbetar i huvudsak med bolagsrätt och avtalsrätt, tvistelösning och obeståndsrätt.

Utbildning
Jur. kand., Lunds Universitet (2010)
Master of Human Rights Law, Raol Wallenberg Institute (2010)

Anställningar och tidigare positioner
Associate, Advokatbyrån Gulliksson (2019-)
Föredragande, Förvaltningsrätten i Malmö (2012-2019)
Notarie, Kronofogden och Förvaltningsrätten i Malmö (2010-2012)

Specialområden
Bolagsrätt, avtalsrätt, tvistelösning och obeståndsrätt

Språk
Svenska och engelska

Titel
Advokat