Karin Larm

Advokat

Malmö

040 664 44 00

070 585 43 41

Karin Larm är verksam vid Malmökontoret och arbetar i huvudsak med bolagsrätt och avtalsrätt, tvistelösning, obeståndsrätt samt compliance främst i form av visselblåsarfrågor.

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Obestånd och finansiering
  • Tvistelösningar och processer

2019

Advokatbyrån Gulliksson

2012-2019

Föredragande, Förvaltningsrätten i Malmö

2010-2012

Notarie, Kronofogden och Förvaltningsrätten i Malmö

2010

Jur. kand., Lunds universitet

2010

Master of Human Rights Law, Raol Wallenberg Institute

  • Sveriges Advokatsamfund