Karin Larm

Jurist

Malmö

040 664 44 65

070 585 43 41

karin.larm@gulliksson.se

Specialisering
Karin Larm är verksam vid Malmökontoret och arbetar med allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, tvistlösning och insolvensrätt. Hon bistår även advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden.

Utbildning
Jur. kand. Lunds universitet (2010)
Master of Human Rights Law, Raol Wallenberg institutet (2010)

Anställningar och tidigare positioner
Associate, Advokatbyrån Gulliksson (2019-)
Föredragande jurist med mentorsfunktion, Förvaltningsrätten i Malmö (2012-2019)
Notarie, Kronofogdemyndigheten och Förvaltningsrätten i Malmö (2010-2012)

Specialområden
Allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, avtalsrätt, tvistlösning och insolvensrätt.

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Jurist (jur. kand.)