Karolina Jivebäck Pap

Jurist

Lund

046 288 15 39

073 094 21 66

karolina.jiveback.pap@gulliksson.se

Specialisering
Karolina är verksam på vårt Lundakontor och arbetar främst med immaterialrätt, tvistelösning och allmän affärsjuridik.

Utbildning
Juristexamen (Jur.kand.), Lunds universitet (2021)
Juris masterexamen i Europeisk handelsrätt, Lunds Universitet (2021)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2021-)
Praktikant, Konkurrensverket (2020)

Specialområden
Allmän affärsjuridik, immaterialrätt och tvistelösning

Språk i professionen
Svenska, engelska

Titlar
Jurist