Kristoffer Hallin Veres

Jurist

Malmö

040 664 44 79

040 664 44 79

Kristoffer började på Gulliksson år 2021 och är verksam vid vårt Malmökontor. Han har bred erfarenhet av kommersiell tvistelösning och arbetar i huvudsak med ärenden som involverar domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han arbetar även med andra affärsjuridiska och immaterialrättsliga ärenden.

  • Avtalsrätt
  • Immaterialrätt
  • Miljörätt
  • Tvistelösningar och processer

2021

Advokatbyrån Gulliksson

2019-2021

Jurist, LRF Konsult/Ludvig & Co

2017-2019

Tf. hovrättsassessor/hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge

2015-2017

Tingsfiskal, Helsingborgs tingsrätt

2014-2015

Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge

2012-2014

Tingsnotarie, Malmö tingsrätt

2011-2012

Biträdande jurist

2011

Jur. kand., Lunds universitet