Kristoffer Hallin Veres

Jurist

Malmö

040 664 44 79

073 076 27 71

Specialisering
Kristoffer började på Gulliksson år 2021 och är verksam vid vårt Malmökontor. Han har bred erfarenhet av kommersiell tvistelösning och arbetar i huvudsak med ärenden som involverar domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han arbetar även med andra affärsjuridiska och immaterialrättsliga ärenden.

Utbildning
Jur.kand., Lunds universitet (2011)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2021-)
Jurist, LRF Konsult/Ludvig & Co (2019-2021)
Tf. hovrättsassessor/hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2017-2019)
Tingsfiskal, Helsingborgs tingsrätt (2015-2017)
Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2014-2015)
Tingsnotarie, Malmö tingsrätt (2012-2014)
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2011-2012)

Specialområden
Tvistelösning, processrätt, avtalsrätt, immaterialrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Jur.kand.