Linnea Rahm

Jurist

Stockholm

08 24 93 00

073 152 18 57

linnea.rahm@gulliksson.se

Specialisering
Linnéa är specialiserad inom immaterialrätt med fokus på strategisk rådgivning och kommersialisering av immateriella tillgångar. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta med varumärkesrätt, upphovsrätt, domännamnsfrågor och tullärenden.

Utbildning
Novare Leadership Academy, Novares & Veckans Affärers Mentorprogram i Stockholm (2018)
Juristexamen, Göteborgs universitet (2014)
Medicine masterexamen med huvudområdet affärsskapande och entreprenörskap inom biomedicin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Akademien (2014)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2020-)
Attorney at law, AWA Sweden AB (2014-2020)

Specialområden
Varumärken, Upphovsrätt, företagsnamn, domännamn och design.

Språk
Svenska och engelska

Titlar
Associate, Auktoriserat EU varumärkes- och designombud

Medlemskap
AIPPI, SFIR, INTA, Svenska Upphovsrättsföreningen och Svenska Föreningen mot Piratkopiering.