Mikael Karlsson

Partner

Malmö

040 66 444 99

070 264 60 50

mikael.karlsson@gulliksson.se

Specialisering
Mikael Karlsson är specialiserad inom bolags- och avtalsrätt men sysslar även med att som ombud driva tvister vid domstol och i skiljeförfaranden. Under senaste tioårsperioden har Mikael även hanterat ett flertal företagsöverlåtelser för såväl köpare som säljare.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.)
Lunds universitet (1990)

Anställningar och tidigare positioner
Tingsnotarie, Örnsköldsviks tingsrätt (1991-1993)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Sjöfält & Uddborn (1993-1999)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Ström & Gulliksson (2000-2001)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2001-2004)
Partner, Advokatbyrån Gulliksson (2005-)

Specialområden
Avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, obestånd och finansiering, tvistelösningar och processer

Branschkompetens
Läkemedel

Språk i professionen
Svenska och engelska.

Titlar
Advokat