Mirja Ekdahl

Mirja Ekdahl

Advokat

Malmö

040 664 44 59

070 513 13 70

mirja.ekdahl@gulliksson.se

Specialisering
Mirja är specialiserad inom immaterialrätt, marknadsrätt och IT-rätt. Mirja biträder också klienter med mer allmän affärsjuridisk rådgivning med särskild inriktning på avtalsfrågor och tvistlösning. Hon hanterar även dataskydds- och integritetsfrågor. Mirja har erfarenhet av att biträda allt ifrån regionala start-ups till multinationella storbolag.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (1996)

Anställningar och tidigare positioner
Advokat, Advokatbyrån Gulliksson (2017-)
Advokat, Advokatfirman Glimstedt i Lund (2014-2016)
Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå, Malmö (2003-2014)
Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå (2001-2003)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Lagerlöf & Leman (1999-2001)
Beredningsjurist, Lunds tingsrätt (4 månader 1998)
Tingsnotarie, Simrishamns tingsrätt (1996-1998)

Specialområden
Immaterialrätt, marknadsrätt, IT-rätt, dataskydd- och integritetsfrågor, avtalsrätt och tvistelösning

Branschkompetens
Bland annat handel, IT, Life Sciences, livsmedel, fordon och verkstadsindustri

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund (2003)
FIF – Föreningen Immaterialrättsligt Forum (styrelsemedlem och kassör)