Sofia Sjöö

Jurist

Lund

046 19 05 20

070 208 95 00

sofia.sjoo@gulliksson.se

Specialisering
Sofia är specialiserad på immaterialrätt samt IT-rätt och arbetar i huvudsak med immaterialrättstvister. Vidare arbetar hon med regulatoriska frågor inom life sciences och med allmän affärsjuridik, exempelvis upprättande samt granskning av olika kommersiella avtal.

Utöver sin svenska examen från Göteborgs Universitet har Sofia även en dansk juristexamen (cand.jur) från Köpenhamns Universitet och har tidigare erfarenhet av juridisk rådgivning av danska klienter.

Utbildning
Svensk juristexamen (jur.kand.), Göteborgs universitet (2016)
Dansk juristexamen (cand.jur), Köpenhamns universitet (2016)
Boston College School of Law (2015)
Glasgow University School of Law (2013)

Anställningar och tidigare positioner
Advokatbyrån Gulliksson (2018-)
Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab (2017 – 2018)
Setterwalls Advokatbyrå (2016-2017)
Copenhagen Relocations (2015 – 2016)
FNs Befolkningsfond (UNFPA) (2014)

Specialområden
Immaterialrätt, life sciences, IT-rätt, avtalsrätt, tvistelösning och processer.

Språk i professionen
Svenska, engelska och danska.

Titlar
Jur.kand
Cand.jur