Virtway Invest AB (publ) i konkurs, aktieinnehav i Odourless Sweden AB

Virtway Invest AB (publ) har försatts i konkurs och advokat Simon Henderson har förordnats som konkursförvaltare för bolaget. Konkursboet avyttrar bolagets aktieinnehav.

Anbudsunderlag Odourless Sweden AB

Bilaga 1 Information om Odourless Sweden AB

Bilaga 2 Årsredovisning