Bli en del av teamet med de allra bästa juristerna inom affärsjuridik och immaterialrätt.

Hos Gulliksson jobbar vi gemensamt och engagerat för att erbjuda våra klienter kvalificerad rådgivning och service inom affärsjuridik med särskild inriktning på immaterialrätt, tvistlösning, bolagsrätt, obeståndsjuridik och miljörätt. Oavsett om du är advokat, affärsjurist, konkursförvaltare, paralegal, uppsatspraktikant eller notarie är du en viktig medarbetare i teamet med individuella utvecklingsmöjligheter.

Våra spetskompetenser ser olika ut, likaså våra karriärvägar. Hos Gulliksson får du variationsrika uppdrag och utmaningar. Du får arbeta med en blandning av branscher, företag och verksamheter och du får tillgång till ett komplett utbud av rättsområden och tjänster. Vi har medarbetarens kompetensutveckling och vardag i fokus och arbetar målinriktat för att erbjuda en arbetsplats som motiverar, stimulerar och tillåter utrymme för individuell utveckling.

Just nu rekryterar vi

Ett team med bred kompetens och naturligt kunskapsutbyte

Som ledande advokatbyrå i Sverige inom immaterialrätt är våra juristers kompetens särskilt efterfrågad av kunskapsintensiva företag. Våra medarbetare besitter en stor variation av specialistkompetens inom olika teknikområden och branscher. Vi sätter samman skräddarsydda team för varje uppdrag vilket ger våra medarbetare stora möjligheter till kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Här är det hela teamets och byråns resultat som räknas vilket speglas i ett arbetsklimat som präglas av att vi stöttar, motiverar och utvecklar varandra. Som jurist får du såväl naturlig upplärning som möjlighet till fördjupning och erfarenhet inom de områden du vill utvecklas. Erfarna jurister stöttar dig som är ny medarbetare, och du kommer snabbt att ges möjlighet att arbeta med kvalificerade och spännande uppdrag där din kompetens värderas högt.

Om vår verksamhet

Verksamheten bedrivs huvudsakligen vid våra kontor i Malmö, Lund, Stockholm och Göteborg samtidigt som vår tydliga internationella prägel innebär samarbete med såväl klienter som ombud världen över.
Arbetet på byrån leds av delägarna genom True Partnership vilket bland annat gynnar gränsöverskridande samarbete då samtliga kontor drivs som ett enda företag där vinsten delas lika mellan delägarna.

Sedan 1975 har vårt fokus och inriktning varit att skydda, utveckla och kommersialisera klientens viktigaste tillgångar. Mer om hur vår historia har säkrat vår plats som de idédrivna företagens advokatbyrå inom affärsjuridik kan du ta del av under ”Om oss”. Vår rekryteringsprocess säkerställer att vi har rätt kompetens för att täcka våra klienters behov och spetskompetens inom hela kedjan av immaterialrättsliga tjänster, från strategi, utveckling och skydd, till kommersialisering, förvärv och immaterialrättsliga tvister.
Bli en del av vårt team! Välkommen med en spontanansökan eller sök någon av våra aktuella tjänster.