Siktar du på att bli en av de allra bästa juristerna inom affärsjuridik och immaterialrätt ska du börja arbeta hos oss.

Arbetet betyder mycket. Men inte allt. Hos oss är det viktigt att våra medarbetare ges möjlighet att hitta en bra balans mellan arbete och fritid. Vi är också måna om att det ska vara trevligt för både uppdragsgivare och medarbetare att vara hos oss. Samtidigt hyllar vi naturligtvis skicklighet och ambition och att vi levererar det bästa som är möjligt för våra uppdragsgivare. De vassa armbågarna lämnar vi åt sidan. Här är det teamets och byråns resultat som räknas. Och då måste vi också agera, tänka som ett team och stötta varandra.

På Gulliksson arbetar du nära våra juridiska experter inom en rad rättsområden. Våra erfarna jurister stöttar dig som är ny medarbetare, och du kommer snabbt att ges möjlighet att arbeta med kvalificerade och spännande uppdrag.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen vid våra kontor i Malmö, Lund och Stockholm. Vi har en tydlig internationell prägel, och samarbetar med ombud i de flesta länder runt om i världen. Samtidigt får du på Gulliksson ta del av de många fördelar som följer av att arbeta på en medelstor byrå. Här är varje medarbetare en viktig del av helheten, och du riskerar aldrig att försvinna i mängden.

Delägarna på byrån leder arbetet inom ramen för ett så kallat true partnership. Det innebär bland annat att verksamheterna på samtliga kontor drivs som ett enda företag, där vinsten delas lika mellan delägarna.

Lediga tjänster

Vi har för tillfället inga lediga tjänster.

Praktik

Gulliksson söker uppsatspraktikanter till Malmö, Lund och Stockholm för avlönad praktik

Ska du skriva examensarbete under kommande termin? Vi erbjuder avlönad praktik i samband med ditt uppsatsskrivande!

Emil Ekdahl Norling, blev erbjuden en tillsvidareanställning under tiden han praktiserade hos oss på Gulliksson.

– Möjligheten att praktisera parallellt med uppsatsskrivandet är en utmärkt chans att som student få inblick i en advokatbyrås vardag och verksamhet. Det är också en unik möjlighet att ömsesidigt, både för byrån och dig som student, få lära känna varandra inför en eventuell anställning. För min del trivdes jag så bra på Gulliksson som arbetsplats att det var självklart för mig, när tillfälle gavs, att ta steget över till en anställning som biträdande jurist.

Gulliksson tar regelbundet mot studenter som vill praktisera hos oss under studietiden, exempelvis poänggrundande praktik, sommarpraktik eller uppsatspraktik.

Praktiken ger dig en bra inblick hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå, samtidigt som det innebär en värdefull extraresurs för oss. Som praktikant får du en handledare som stöd under praktiken, men arbetet sker i förhållande till samtliga medarbetare som är behov av en extra resurs.

Praktikarbetet omfattar bl.a. rättsutredningar, bevissäkringsåtgärder, upprättande av yttranden och strategiska överväganden i samband med processer. Vid uppsatspraktik inom något av våra verksamhetsområden bistår vi med vår kunskap och agerar bollplank vid val av ämne och frågeställning.

Vi erbjuder våra praktikanter möjlighet att sitta hos oss och skriva uppsats under tiden för praktiken.

 

Lämna in din ansökan här!