Hitta experten du söker i vårt kunniga och engagerade team.

Arbetsrättsliga konsekvenser som följd av Corona-viruset


Regeringen har kommit med nya förslag avseende olika former åt stöd åt företag som pressas hårt på grund av Corona-virusets spridning. Det är viktigt att ständigt uppdatera sig och ta reda på vad ni företagare har för stöd som kan utnyttjas i denna situation och se till att rätt åtgärder vidtas för att erhålla stöd.... Läs mer »

Till nyheten

Konkurs – Anbudsunderlag

Bakgrund Nordic Jump AB (”Bolaget”), 559052-6173, försattes den 24 mars 2020 i konkurs av Malmö tingsrätt. Advokaten Simon Henderson, Advokatbyrån Gulliksson, förordnades samma dag till konkursförvaltare. Konkursförvaltningen, som har beslutat att sälja verksamheten, får härmed presentera följande anbudsunderlag. Verksamheten Bolaget har under flera år drivit trampolinparker i Malmö, Örebro och Umeå under namnet JUMP. När... Läs mer »

Till nyheten

Konkurs – Anbudsunderlag

Kod och Exekveringskonsult Sverige AB, 556747-0793 i konkurs Bakgrund Kod och Exekveringskonsult Sverige AB, 556747-0793, försattes den 23 mars 2020 i konkurs av Malmö tingsrätt. Advokaten Karin Strandberg, Advokatbyrån Gulliksson, förordnades samma dag till konkursförvaltare. Konkursförvaltningen, som har beslutat att sälja verksamheten, får härmed presentera följande anbudsunderlag. Verksamheten Kod och Exekveringskonsult Sverige AB har försatts... Läs mer »

Till nyheten

Redaktionellt innehåll eller Reklam? Kenza vann delvis i PMD

I kölvattnet av Kissie-domen meddelade Patent- och marknadsdomstolen nyligen ett nytt förbud mot en stor svensk influencer på grund av bristande reklamidentifiering. Målet rörde ett flertal inlägg på Instagram, Facebook och www.kenza.se som publicerades under slutet av 2016 och våren 2017. Kontona och webbplatsen drevs under den aktuella perioden av Kenza Zouiten AB som huvudsakligen... Läs mer »

Till nyheten

Entreprenadprojekt i Covid-19 tider

Det kan knappast ha undgått någon att det pågående utbrottet av viruset Covid-19 (Corona) påverkar alla delar av det svenska samhället. Inte minst entreprenadprojekt påverkas. I denna artikel redogör en av Advokatbyrån Gullikssons experter inom området för de entreprenadrättsliga effekter som utbrottet kan komma att få.  De svenska standardavtalen inom entreprenadbranschen är ett avsteg från... Läs mer »

Till nyheten

Vi skyddar, utvecklar och kommersialiserar dina viktigaste tillgångar.