Hitta experten du söker i vårt kunniga och engagerade team.

Gulliksson öppnar kontor i Göteborg

Till nyheten

Gulliksson deltar i ny insats tillsammans med Tillväxt Malmö

Till nyheten

Skärpta straff för immaterialrättsintrång

Sverige har under många år rankats som ett av de mest innovativa länderna i världen. De immaterialrättsintensiva företagen genererar fler än vart tredje arbetstillfälle i Sverige och mer än 40 procent av vår bruttonationalprodukt. Nya siffror från European Patent Office visar att Sverige ger in näst flest patentansökningar per capita i Europa, vilket tydligt återspeglar... Läs mer »

Till nyheten

Gulliksson very proud to be ranked in Tier 1 by Legal500

“Advokatbyrån Gulliksson is among the elite within intellectual property rights in Sweden.” Legal500 has published this year’s rankings for European law firms. Advokatbyrån Gulliksson continues to hold its position as a top-ranked firm in the very highest category, tier 1, in the area of ​​Intellectual property and media. Gulliksson’s partner Mattias Malmstedt is ranked as “Leading Individual”... Läs mer »

Till nyheten

Förbered er med ansökan avseende korttidsarbete nu

Förbered er med ansökan avseende korttidsarbete nu. Se till att ha avtal med de anställda avseende korttidsarbete klara. För det fall ni har kollektivavtal skall korttidsarbete ha stöd i centrala eller lokala kollektivavtal. Regeringen har kommit med nya förslag avseende olika former åt stöd åt företag som pressas hårt på grund av Corona-virusets spridning. Det... Läs mer »

Till nyheten

Vi skyddar, utvecklar och kommersialiserar dina viktigaste tillgångar.