Gulliksson öppnar kontor i Göteborg

Till nyheten

Gulliksson öppnar kontor i Göteborg

Till nyheten

Bokvaruhuset Österlen – Anbudsunderlag

Till nyheten

Motivationshuset i Malmö AB Konkurs – Anbudsunderlag

Motivationshuset i Malmö AB 556607-3440 i konkurs. Bakgrund Motivationshuset i Malmö AB, försattes den 4 maj 2020 i konkurs av Malmö tingsrätt. Advokaten Karin Strandberg, Advokatbyrån Gulliksson, förordnades samma dag till konkursförvaltare. Konkursförvaltningen, som har beslutat att sälja bolagets verksamhet bestående av aktieinnehav, får härmed presentera följande anbudsunderlag. Verksamheten Motivationshuset i Malmö AB har försatts... Läs mer »

Till nyheten

The Protein Shift and the Case for Eating Insects – Explaining the Novel Food Regulation

Till nyheten

Gulliksson deltar i ny insats tillsammans med Tillväxt Malmö

Till nyheten

Skärpta straff för immaterialrättsintrång

Sverige har under många år rankats som ett av de mest innovativa länderna i världen. De immaterialrättsintensiva företagen genererar fler än vart tredje arbetstillfälle i Sverige och mer än 40 procent av vår bruttonationalprodukt. Nya siffror från European Patent Office visar att Sverige ger in näst flest patentansökningar per capita i Europa, vilket tydligt återspeglar... Läs mer »

Till nyheten

Gulliksson very proud to be ranked in Tier 1 by Legal500

“Advokatbyrån Gulliksson is among the elite within intellectual property rights in Sweden.” Legal500 has published this year’s rankings for European law firms. Advokatbyrån Gulliksson continues to hold its position as a top-ranked firm in the very highest category, tier 1, in the area of ​​Intellectual property and media. Gulliksson’s partner Mattias Malmstedt is ranked as “Leading Individual”... Läs mer »

Till nyheten

Förbered er med ansökan avseende korttidsarbete nu

Förbered er med ansökan avseende korttidsarbete nu. Se till att ha avtal med de anställda avseende korttidsarbete klara. För det fall ni har kollektivavtal skall korttidsarbete ha stöd i centrala eller lokala kollektivavtal. Regeringen har kommit med nya förslag avseende olika former åt stöd åt företag som pressas hårt på grund av Corona-virusets spridning. Det... Läs mer »

Till nyheten

Nordic Jump AB Konkurs – Anbudsunderlag

Bakgrund Nordic Jump AB (”Bolaget”), 559052-6173, försattes den 24 mars 2020 i konkurs av Malmö tingsrätt. Advokaten Simon Henderson, Advokatbyrån Gulliksson, förordnades samma dag till konkursförvaltare. Konkursförvaltningen, som har beslutat att sälja verksamheten, får härmed presentera följande anbudsunderlag. Verksamheten Bolaget har under flera år drivit trampolinparker i Malmö, Örebro och Umeå under namnet JUMP. När... Läs mer »

Till nyheten

Arbetsrättsliga konsekvenser som följd av Corona-viruset

Regeringen har kommit med nya förslag avseende olika former åt stöd åt företag som pressas hårt på grund av Corona-virusets spridning. Det är viktigt att ständigt uppdatera sig och ta reda på vad ni företagare har för stöd som kan utnyttjas i denna situation och se till att rätt åtgärder vidtas för att erhålla stöd.... Läs mer »

Till nyheten

Redaktionellt innehåll eller Reklam? Kenza vann delvis i PMD

I kölvattnet av Kissie-domen meddelade Patent- och marknadsdomstolen nyligen ett nytt förbud mot en stor svensk influencer på grund av bristande reklamidentifiering. Målet rörde ett flertal inlägg på Instagram, Facebook och www.kenza.se som publicerades under slutet av 2016 och våren 2017. Kontona och webbplatsen drevs under den aktuella perioden av Kenza Zouiten AB som huvudsakligen... Läs mer »

Till nyheten

Entreprenadprojekt i Covid-19 tider

Det kan knappast ha undgått någon att det pågående utbrottet av viruset Covid-19 (Corona) påverkar alla delar av det svenska samhället. Inte minst entreprenadprojekt påverkas. I denna artikel redogör en av Advokatbyrån Gullikssons experter inom området för de entreprenadrättsliga effekter som utbrottet kan komma att få.  De svenska standardavtalen inom entreprenadbranschen är ett avsteg från... Läs mer »

Till nyheten