Vi skyddar, utvecklar och kommersialiserar dina viktigaste tillgångar.

Advokatbyrån Gulliksson erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom immaterialrätt och affärsjuridik, kombinerat med specialistkompetenser inom en rad branscher. Vi bistår er i alla stadier från affärsstrategisk analys och skydd till kommersialisering och eventuella tvister.

Alla bolag berörs och påverkas av en rad affärsjuridiska frågeställningar. Hos oss får du välgrundade och proaktiva råd inom de flesta affärsjuridiska områden. Du kan anlita oss i specifika frågor eller i form av löpande rådgivning.

Immaterialrätten är ett system som kan och bör användas strategiskt för att skydda olika typer av immateriell egendom såsom varumärken, upphovsrätt, patent och design. För det innovativa företaget är immaterialrätten ett centralt rättsområde. Våra specialiserade jurister och paralegals hjälper er att utvärdera, skydda, kommersialisera och försvara era tillgångar. Det bidrar både till affärsmässig trygghet och kommersiell nytta. Läs mer här.

Utöver den rena juridiken kräver olika branscher specifik branschförståelse. På Gulliksson träffar du erfarna jurister med specialistkompetenser inom en rad olika branscher.

Behöver du tillgång till en global helpdesk eller behöver du outsourca dina funktioner inom immaterialrätten, IPR (Intellectual Property Rights), kan vi hjälpa till. Titta närmare på våra specialiserade servicetjänster.