Företagsöverlåtelser

Fysiska och immateriella värden.

Gulliksson arbetar både på bredden och på djupet med hela processen vad gäller företagsöverlåtelser: Företagsförvärv, samgåenden och omstruktureringar som rör små och medelstora onoterade bolag. Vi har stor erfarenhet av due diligence-processer, avtalsförhandlingar och finansieringsfrågor och av att företräda både köpare och säljare. I och med vår specialisering på det immaterialrättsliga området har vi särskild erfarenhet av transaktioner som rör värden i form av know-how och immateriella tillgångar.

Förvärv och företagsöverlåtelser är ofta komplexa och ställer höga krav på projektledning, taktisk förhandling, dokumentation och specialistkompetens. Samtidigt är det viktigt att anpassa arbetsinsatsen utifrån affärens omfattning. Vi samarbetar med revisorer, skatteexperter, patentingenjörer och miljöexperter och kan snabbt sätta ihop en arbetsgrupp direkt anpassad för uppdraget. Vi också ett kvalificerat nätverk av internationella samarbetspartners för uppdrag utanför Sverige.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat