Per Ericsson

Partner

Lund

046 19 05 20

070 347 70 60

per.ericsson@gulliksson.se

Specialisering
Per företräder både svenska och internationella klienter. Hans arbete är huvudsakligen inriktat på immaterialrättsliga frågor, marknadsrätt, life science och offentlig upphandling. Per arbetar också med och har stor erfarenhet av att bedriva kommersiella tvister i domstol och skiljenämnd. Han är även erfaren rådgivare avseende rättighetsstrategier, IPR Due Diligence samt licensieringsfrågor. Han sitter med i styrelsen för LES Scandinavia. Per företräder även klienter inom allmän affärsjuridik.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (1990)

Anställningar och tidigare positioner
Tingsnotarie, Örnsköldsviks tingsrätt (1991-1993)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Styrbjörn Gärde (1994-1997)
Biträdande jurist, Wallin Magnusson Law Firm (1997-1998)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Ström & Gulliksson (1998-2001)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2001-2004)
Partner, Advokatbyrån Gulliksson (2005-)

Specialområden
Immaterialrättstvister, medier och marknadsrätt samt tvistelösningar och processer.

Branschkompetens
Fastigheter, life science och riskkapitalbolag.

Språk i professionen
Svenska och engelska.

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, LESI, LES US Canada, LES Scandinavia, SFIR och AIPPI.