Per Ericsson

Partner

Lund

046 19 05 20

070 347 70 60

per.ericsson@gulliksson.se

Specialisering
Per företräder både svenska och internationella klienter. Hans arbete är huvudsakligen inriktat på immaterialrättsliga frågor, marknadsrätt, life sciences och offentlig upphandling. Per arbetar också med och har stor erfarenhet av att bedriva kommersiella tvister i domstol och skiljenämnd. Han är även erfaren rådgivare avseende rättighetsstrategier, IPR Due Diligence samt licensieringsfrågor. Han sitter med i styrelsen för LES Scandinavia. Per företräder även klienter inom allmän affärsjuridik.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (1990)

Anställningar och tidigare positioner
Partner, Advokatbyrån Gulliksson (2005-)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2001-2004)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Ström & Gulliksson (1998-2001)
Biträdande jurist, Wallin Magnusson Law Firm (1997-1998)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Styrbjörn Gärde (1994-1997)
Tingsnotarie, Örnsköldsviks tingsrätt (1991-1993)

Specialområden
Immaterialrättstvister, medier och marknadsrätt samt tvistelösningar och processer

Branschkompetens
Fastigheter, Life Sciences och riskkapitalbolag

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, LESI, LES US Canada, LES Scandinavia, SFIR och AIPPI.

Ranking
WTR (2020-2021)

“A perfect legal partner, Per Ericsson has a profound understanding of the law and always proposes different solutions as well as their potential consequences. He is clear in his advice and has a great understanding of the business world.”