ATG vinner varumärkestvist i PMD mot svenska och amerikanska klädbolag

Advokatbyrån Gulliksson har företrätt Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) i en varumärkestvist mot Dressmann AB, LeeWrangler Sweden AB och Wrangler Apparel Corp vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

ATG är ett spelbolag som under snart 50 år har tillhandahållit spel på bl.a. hästar. Sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden år 2019 erbjuder ATG också spel på övrig sport och casino. Varumärket och näringskänntecknet ”ATG” har använts sedan 70-talet och PMD konstaterar mot bakgrund av den omfattande bevisning som ATG åberopade i målet att ”ATG” är mycket känt i Sverige för spel- och vadhållningstjänster.

Under år 2019 lanserade Wrangler en klädkollektion under olika kännetecken innehållandes namnet ”ATG”. Lanseringen skedde år 2019 i Nordamerika och fortsatte sedan i bl.a. EU och däribland Sverige.

I sin dom den 3 februari 2023 (mål PMT 5804-21, 5818-21 och 5825-21) konstaterar PMD att svarandebolagens användning av olika kännetecken innehållandes ”ATG” för klädkollektionen gör intrång i ATG:s varumärkesrätt som bl.a. omfattar varuslaget kläder. Genom domen förbjuds svarandebolagen att vid vite om 3 000 000 kr i näringsverksamhet i EU nyttja de förväxlingsbara kännetecknen på sätt som bedömts ha skett. PMD fastställer också att svarandebolagen är skyldiga att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt tillerkänner ATG full ersättning för sina rättegångskostnader.

Ansvarig delägare hos Gulliksson var Per Svärd med biträde av advokaterna Ulrika Nordenvik, Therese Grennard samt Erik Esaiasson.