Ulrika Nordenvik

Partner, Advokat

Lund

046 19 05 20

070 203 61 00

Ulrika Nordenvik är specialiserad på processrätt och avtalsrätt. Hon arbetar främst med kommersiella tvister, särskilt inom immaterialrättens område, och med att upprätta och förhandla olika kommersiella avtal, bl.a. licensavtal, forsknings- och utvecklingsavtal samt leverans- och distributionsavtal.

  • Avtalsrätt
  • Företagshemligheter
  • Immaterialrätt
  • Immaterialrättstvister
  • Tvistelösningar och processer

2010

Advokatbyrån Gulliksson

2006-2009

Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

2004-2006

Tingsnotarie, Malmö tingsrätt

2004

Jur. kand., Lunds universitet

  • Sveriges Advokatsamfund

IP Stars

2021/2022

Notable Practitioner

IP Stars

2018

Rising Star

The Legal 500

2024

Key Lawyer