Ulrika Nordenvik

Advokat

Lund

046 19 05 20

070 203 61 00

ulrika.nordenvik@gulliksson.se

Specialisering
Ulrika Nordenvik är specialiserad på processrätt och avtalsrätt. Hon arbetar främst med kommersiella tvister, särskilt inom immaterialrättens område, och med att upprätta och förhandla olika kommersiella avtal, bl.a. licensavtal, forsknings- och utvecklingsavtal samt leverans- och distributionsavtal. Hon hanterar även dataskydds- och integritetsfrågor.  

Utbildning
Juristexamen (jur. kand), Lunds universitet (2004)

Anställningar och tidigare positioner
Associate, Advokatbyrån Gulliksson (2010- )
Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2006-2009)
Tingsnotarie, Malmö tingsrätt (2004-2006)

Specialområden
Avtalsrätt, immaterialrätt, tvistelösning och processer

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund (2013)

Ranking
MIP IP Star 2018 – Rising Star Sweden