ATG vinner tvist i PMD mot Svenska Spel angående företagsnamn

Advokatbyrån Gulliksson AB har företrätt Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) i en tvist mot Svenska Spel Sport & Casino AB i Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Aktiebolaget Trav och Galopp är ett spelbolag som under nästan 50 år har tillhandahållit spel på bl.a. hästar. Sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden år 2019 erbjuder ATG också spel på övrig sport och casino. Företagsnamnet Aktiebolaget Trav och Galopp registrerades hos Bolagsverket år 1973.

2019 ansökte Svenska Spel Sport & Casino om och beviljades varumärkesregistrering för ett figurvarumärke som domineras av ordkombinationen ”TRAV & GALOPP”. Nästföljande år, 2020, lanserade Svenska Spel produkter och tjänster för spel på hästar under varumärkesregistreringen och varianter därav.

I sin dom den 27 maj 2022 (mål PMT 20360-20) hävde Patent- och Marknadsdomstolen Svenska Spels Sport & Casinos varumärkesregistrering samt förbjöd bolaget vid vite om 10 000 000 kr att vid marknadsföring och försäljning av spel på hästar använda kännetecken TRAV & GALOPP eller TRAV OCH GALOPP i olika utföranden. PMD fastställde även att Svenska Spel Sport & Casino är skyldigt att betala skälig ersättning för utnyttjandet av ATGs företagsnamn. Domen kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Ansvarig delägare hos Advokatbyrån Gulliksson var Per Ericsson med biträde av advokaterna Therese Grennard, Ulrika Nordenvik samt Erik Esaiasson.