Erik Esaiasson

Advokat

Lund

046 19 05 20

070 611 61 90

erik.esaiasson@gulliksson.se

Specialisering
Erik är specialiserad på immaterialrätt, avtalsrätt och processrätt. Han rådger byråns klienter i allt från kommersialiseringsfrågor till strategiarbete, och företräder byråns klienter vid tvist inför såväl domstol som skiljenämnd. Erik är också återkommande gästföreläsare i kursen Design Management vid Malmö Universitet.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (2008)
Kommersiell avtalsrätt och europeisk konkurrensrätt vid Utrecht Universitet (2007)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2008-)
Notarietjänstgöring vid Lunds tingsrätt (2009-2011)

Specialområden
Avtalsrätt, Design och mönster, Varumärken och firmor, Domännamn, Immaterialrättstvister samt Tvistlösning och processer.

Branschkompetens
Film och musik

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
SYF – Förening för jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning
SFIR – Svenska Föreningen för Immaterialrätt
SFU – Svenska Föreningen för Upphovsrätt

Ranking
MIP IP Star 2018 – Rising Star Sweden
MIP IP Star 2019 – Rising Star Sweden
MIP IP Star 2020 – Rising Star Sweden