Erik Esaiasson

Advokat

Lund

046 19 05 20

070 611 61 90

Specialisering
Erik är specialiserad på immaterialrätt och avtalsrätt. Han ger byråns klienter råd  i allt från kommersialiseringsfrågor till strategiarbete, och företräder byråns klienter vid tvist inför såväl domstol som skiljenämnd. Erik är också återkommande gästföreläsare i IP och avtalsrätt vid Malmö universitet.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (2008)
Kommersiell avtalsrätt och europeisk konkurrensrätt vid Utrecht Universitet (2007)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2008-)
Notarietjänstgöring vid Lunds tingsrätt (2009-2011)

Specialområden
Avtalsrätt, Design och mönster, Varumärken och firmor, Domännamn, Immaterialrättstvister samt Tvistlösning och processer.

Branschkompetens
Film och musik

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
SYF – Förening för jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning
SFIR – Svenska Föreningen för Immaterialrätt
SFU – Svenska Föreningen för Upphovsrätt

Ranking
Legal 500 (2021) – Key Lawyer ”Senior associate Erik Esaiasson is a pleasure to work with and is particularly strong in matters with an EU nexus”
MIP IP Star (2018- 2021) – Rising Star Sweden