Erik Esaiasson

Advokat, Senior Associate

Lund

046 19 05 20

070 611 61 90

Erik är specialiserad på immaterialrätt, avtalsrätt och tvistlösning och processer. Han har varit involverad i flera uppmärksammade design-, varumärkes- och upphovsrättstvister i Sverige och internationellt. Han har även erfarenhet av internationella avtalsförhandlingar.

Han biträder byråns klienter, stora som små, och även utländska ombud, avseende såväl kommersialiseringsfrågor och strategiarbete som vid tvist inför domstolar, IP-myndigheter och skiljenämnder.

Erik har sedan 2018 varit rankad som Rising Star Sweden av MIP IP star och som en Key Lawyer i Legal 500 sedan 2021.

 • Avtalsrätt
 • Dataskydd
 • Design och mönster
 • Domännamn
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Medie- och marknadsrätt
 • Tvistelösningar och processer
 • Varumärken och företagsnamn

Branschspecifik erfarenhet

 • Film och musik

2014

Advokat, Advokatbyrån Gulliksson

2008-2014

Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson

2009-2011

Notarietjänstgöring vid Lunds tingsrätt (2009-2011)

2008

Jur. kand., Lunds universitet

2007

Kommersiell avtalsrätt och europeisk konkurrensrätt vid Utrecht Universitet

 • Sveriges Advokatsamfund
 • SFIR – Svenska Föreningen för Immaterialrätt
 • SFU – Svenska Föreningen för Upphovsrätt
 • FIF – Föreningen immaterialrättsligt Forum

The Legal 500

2021

Key Lawyer

"Senior associate Erik Esaiasson is a pleasure to work with and is particularly strong in matters with an EU nexus"

IP Stars

2018-2021

Rising Star Sweden