De idédrivna företagens advokatbyrå

En unik kombination av immaterialrätt och affärsjuridik

Vår kombination av immaterialrätt och affärsjuridik gör oss till förstahandsvalet som affärsjuridisk advokatbyrå och rådgivare för kunskapsintensiva och idédrivna företag. Vår expertis inom IP-tillgångar har gett oss en marknadsledande position. Våra klienter väljer oss för den kompetens som krävs för att skydda, utveckla och kommersialisera företagets viktigaste tillgångar.

Bland våra klienter finns såväl globala koncerner som mindre och medelstora företag, start-ups, scaleups, kommuner och myndigheter. Gemensamt för alla våra klienter är en hög innovationstakt och flertalet är marknadsledare med internationell anknytning.

Klienter anlitar oss för vår expertis, som ombud vid specifika affärer och för löpande rådgivning. Vår bredd såväl som vår tydliga inriktning mot immaterialrätt har gett oss specialistkompetens inom en mängd branscher vilket i sin tur ger synergieffekter som gynnar våra klienter.
Våra samarbeten och arbetsmetodik präglas av öppenhet och strategisk rådgivning med klientens affärsmässiga behov i fokus.

Med andra ord – The fine art of business and intellectual property law.

Nätverk och starka samarbeten – vi lotsar er rätt i internationella affärer

Att följa våra klienter och stötta deras affärer även utanför landets gränser är en självklarhet. Vi har gedigen erfarenhet av internationella uppdrag, etablering utomlands och komplexa internationella avtal, förhandlingar och tvister.

Vi har etablerad kontakt med flera av de främsta advokat- och patentbyråerna runt om i världen. Vårt eget, och oberoende, globala nätverk av advokater, varumärkes-, design- och patentombud är resultatet av en tydlig strategi från företagets grundande. Genom vårt nätverk kan vi hjälpa er att överbrygga och hantera kulturella skillnader, en viktig faktor att ta hänsyn till i internationella affärssammanhang.

Våra samarbeten bygger aldrig på exklusivitet utan valfrihet. Våra klienters behov avgör valet av internationellt team av ombud. Gulliksson är också anslutet till ett stort antal nationella och internationella organisationer vilket ger tillgång till en kunskapsbas och värdefulla kontakter.

Att skydda, utveckla och kommersialisera klientens viktigaste tillgångar – tydlig inriktning och strategi sedan 1975

Advokatbyrån Gulliksson utvecklades som en del i Advokatbyrån Ström & Gulliksson – som var den enda kombinerade advokat- och patentbyrån i Sverige. Affärsidén var redan från starten 1975 att integrera affärsjuridik och immaterialrätt för att på så sätt erbjuda en komplett och utpräglad affärsmässig tjänst för skydd, utveckling och kommersialisering av klienternas viktigaste tillgångar.

Advokatverksamheten lyftes över till ett separat bolag 2001 – Advokatbyrån Gulliksson – och Ström & Gulliksson blev en renodlad patentbyrå. Det unika samarbetet mellan bolagen har fortgått sedan dess, förstärkt av kontorsnärheten på samtliga orter där vi är verksamma.
Vår historik och speciella bakgrund utgör grunden till vilka vi är idag – en ledande byrå inom det immaterialrättsliga området med ett komplett utbud av tjänster inom såväl immaterialrätt som affärsjuridik.

Det är en position som vi nu vårdar för att även i framtiden vara förstahandsvalet för det kunskapsintensiva företaget och attrahera de bästa juristerna till vårt team.

Ledning

Gulliksson ägs och drivs av sex delägare. Genom organisationsmodellen True Partnership säkerställs laganda och en långsiktig förvaltning av verksamheten.

Utmärkelser

Gulliksson har genom åren blivit rekommenderad av flertalet oberoende rankinginstitut som ledande advokatbyrå inom immaterialrätt.