Therese Grennard

Advokat

Lund

046 19 05 20

076 138 02 44

Therese är verksam vid kontoret i Lund och arbetar i huvudsak med immaterialrätt och kommersiell tvistlösning. Hon arbetar mycket med patenträtt och är en del av Gullikssons life sciences-grupp där hon har ett speciellt fokus på läkemedelsindustrin. Therese representerar såväl stora internationella företag som mindre, innovativa bolag och har god erfarenhet av att representera klienter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Therese arbetar även med allmän affärsjuridik och då speciellt med ärenden i avtalsrätt.

 • Avtalsrätt
 • Företagshemligheter
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Medie- och marknadsrätt
 • Patent
 • Tvistelösningar och processer
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn

Branschspecifik erfarenhet

 • Life Sciences
 • Läkemedel

2018

Jurist, Advokatbyrån Gulliksson

2018

Jur. kand., Lunds universitet

 • Sveriges Advokatsamfund
 • European Communities Trademark Association (ECTA)

The Legal 500

2023

Key Lawyer, Rising Star

2022

Rising Star

IP Stars

2023

Rising Star

2022

Rising Star

IAM Patent 1000

2023

Recommended Individual

"The outfit’s dream team of “Magnus Dahlman, Therese Grennard and Jens Olsson are well versed in patent law. The trio has a fantastic grasp of complex technology and its application in a legal context. [...] he joined forces with Grennard to keep infringers at bay on behalf of Bosch GmbH and Siemens AG. The duo also battled it out on behalf of leading pharmaceuticals player Sandoz in a complex validity and infringement case."