Therese Grennard

Advokat

Lund

046 19 05 20

076 138 02 44

Therese är verksam vid kontoret i Lund och arbetar i huvudsak med immaterialrätt och kommersiell tvistlösning. Hon arbetar mycket med patenträtt och är en del av Gullikssons life sciences-grupp där hon har ett speciellt fokus på läkemedelsindustrin. Therese representerar såväl stora internationella företag som mindre, innovativa bolag och har god erfarenhet av att representera klienter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Therese arbetar även med allmän affärsjuridik och då speciellt med ärenden i avtalsrätt.

 • Avtalsrätt
 • Företagshemligheter
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Medie- och marknadsrätt
 • Patent
 • Tvistelösningar och processer
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn

Branschspecifik erfarenhet

 • Life Sciences
 • Läkemedel

2018

Jurist, Advokatbyrån Gulliksson

2018

Jur. kand., Lunds universitet

 • Sveriges Advokatsamfund

The Legal 500

2023

Key Lawyer, Rising Star

2022

Rising Star

IP Stars

2022

Rising Star