Therese Grennard

Jurist

Lund

046 19 05 20

076 138 02 44

therese.grennard@gulliksson.se

Specialisering
Therese är verksam vid Lundkontoret och arbetar i huvudsak med immaterialrätt och kommersiell tvistlösning. Hon arbetar även med allmän affärsjuridik och då speciellt med ärenden i avtalsrätt.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (2018)

Anställningar och tidigare positioner
Associate Advokatbyrån Gulliksson (2018-)

Specialområden
Immaterialrätt, avtalsrätt och tvistlösning

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Jurist