Therese Grennard

Advokat

Lund

046 19 05 20

076 138 02 44

Specialisering

Therese är verksam vid Lundkontoret och arbetar i huvudsak med immaterialrätt och kommersiell tvistlösning. Hon arbetar mycket med patenträtt och är en del av Gullikssons life sciences-grupp där hon har ett speciellt fokus på läkemedelsindustrin. Therese representerar såväl stora internationella företag som mindre, innovativa bolag och har god erfarenhet av att representera klienter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Therese arbetar även med allmän affärsjuridik och då speciellt med ärenden i avtalsrätt.

 

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (2018)

Anställningar och tidigare positioner
Associate Advokatbyrån Gulliksson (2018-)

Specialområden
Immaterialrätt, avtalsrätt och tvistlösning

Ranking
Legal 500

Therese har omnämnts som ”Rising Star” 2022

IP Stars

Therese har omnämnts som ”Rising Star” 2022

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat