Gullikssons UPC-team

Gulliksson har i dagsläget sju registrerade UPC-ombud med god erfarenhet inom alla aspekter av patentprocesser och spetskompetens inom UPC som står redo att hjälpa till såväl strategiskt kring UPC som att företräda i processer inför UPC. UPC har bara varit igång en månad men redan första dagen var Gullikssons ombud där och lämnade in en stämning som visade sig vara den första inför den nordisk-baltiska divisionen. Vi har således first hand knowledge och erfarenheter från systemet redan nu.

Vår regionala division har mycket att erbjuda ur ett konkurrensperspektiv. Den är den enda regionala divisionen och har bara ett enda språk – nämligen engelska. Inför den nordisk-baltiska divisionen riskerar man således inte att hamna i något annat språk än engelska, vilket ökar förutsägbarhet och möjligheterna att följa processen. Därtill har flertalet ärenden för nu hamnat på de tyska lokala divisionerna, vilket möjligen bidrar till kortare handläggningstider. Behöver du hjälp eller vill veta mer? Kontakta någon av våra registrerade UPC-ombud Per Svärd, Magnus Dahlman, Therese Grennard, Hans-Anders Odh, Jens Olsson, Ebba Bosma eller Magnus Johansson.