Gulliksson har biträtt K.W. Bruun-koncernen i förvärvet av J Bil AB

Advokatbyrån Gulliksson har agerat rådgivare till K.W. Automotive AB i samband med den danska K.W. Bruun-koncernens förvärv av en majoritetspost av aktierna i J Bil AB. J Bil AB är idag auktoriserad återförsäljare av K.W. Bruun-märkena Peugeot, Opel, Citroën och Mitsubishi och har försäljningsställen på fyra platser i Stockholmsområdet och på tre platser i Göteborgsområdet.

K.W. Bruun-koncernen ansvarar för importen av Stellantis-märkena Citroën, DS, Opel och Peugeot samt Mitsubishi till Sverige.

Gullikssons team har bestått av Håkan Hallström, Karin Strandberg, Mikaela Gisslén, Anton Rieden, Alice Frost och Kristoffer Hallin Veres.