Alice Frost

Associate

Stockholm

072 971 77 68

Alice är verksam vid Stockholmskontoret och arbetar huvudsakligen med upphovsrätt, varumärken, designskydd, patent och immaterialrättstvister.

Alice arbetar även med kommersiell avtalsrätt, transaktioner och venture capital.

 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Design och mönster
 • Domännamn
 • Företagsöverlåtelser
 • Immaterialrätt
 • Konkurrensrätt
 • Medie- och marknadsrätt
 • Patent
 • Tvistelösningar och processer
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn
 • Venture capital

2023

Advokatbyrån Gulliksson

2022

Praktik, Totalförsvarets forskningsinstitut

2022

Jur. kand., Uppsala universitet

2021

Internationell och Europeisk rätt (master), Universität Zürich