Alice Frost

Jurist

Lund

072 971 77 68

Generell beskrivning
Alice är verksam vid Lundakontoret och arbetar huvudsakligen med immaterialrätt, kommersiell tvistelösning och allmän affärsjuridik.

Specialområden
Immaterialrätt
Avtalsrätt
Tvistlösning

Anställningar och tidigare positioner
Praktik, Totalförsvarets forskningsinstitut (2022)

Utbildning
Juristexamen (jur. kand.) Uppsala universitet (2022)
Internationell och Europeisk rätt (master), Universität Zürich (2021)

Språk
Svenska och engelska