Mikaela Gisslén

Mikaela Gisslén

Jurist

Malmö

076 495 13 99

Specialisering
Mikalea Gisslén är verksam vid Malmökontoret och arbetar huvudsakligen med privat M&A, allmän bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt

Utbildning
Juristexamen (LL.M.), Lunds universitet (2020)
Juris masterexamen i europeisk affärsjuridik, Lunds Universitet (2020)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2022-)
Biträdande jurist, Hansen Advokatbyrå (2020-2022)
Trainee, Hansen Advokatbyrå (2020)
Sommartrainee, Hansen Advokatbyrå (2019)

Specialområden
Privat M&A, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Jurist