Karin Strandberg

Partner

Lund, Malmö

040 664 44 81

070 819 06 52

Specialisering
Karin Strandberg jobbar från våra kontor i Malmö och Lund. Karin är specialiserad på ärenden som rör affärsjuridik, bolagsrätt och arbetsrätt. Hon förordnas som konkursförvaltare och arbetar även med företagsrekonstruktioner. Karin Strandberg arbetar med frågor kring styrelsearbete och är även engagerad som styrelseordförande.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.) Lunds universitet (1999)
Universitet i Manchester (1998)

Anställningar och tidigare positioner
Partner Advokatbyrån Gulliksson (2015-)
Delägare Gärde Wesslau Advokatbyrå (2013-2015)
Biträdande jurist Gärde Wesslau Advokatbyrå (2011-2012)
Biträdande jurist Advokatbyrån MAQS Advokatbyrå (tidigare Hamilton Advokatbyrå 2001-2011)

Specialområden
Arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser samt obestånd och finansiering.

Branschkompetens
Fastigheter, riskkapitalbolag

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund