Ny visselblåsarlag – är ni redo? Vi är.

Den 17 december i år träder en ny lag om visselblåsning ikraft. Den innehåller bl.a. bestämmelser om skydd för den (visselblåsaren) som i ett arbetsrelaterat sammanhang får del av information om missförhållanden och rapporterar den och om skyldighet för arbetsgivare att ha interna rapporteringskanaler (visselblåsarsystem) och förfaranden för rapportering och uppföljning av detta. Arbetsgivaren måste också informera sina arbetstagare m.fl. om hur rapportering ska göras och hur en eventuell utredning av en rapportering fortskrider. Det finns också krav på dokumentation och hur länge den ska bevaras samt regler om tystnadsplikt, ansvarsfrihet och skydd mot repressalier. Den som rapporterar ska känna sig trygg med att göra detta.

Kraven på interna rapporteringskanaler gäller om ett företag har fler än 50 anställda och när dessa krav börjar gälla beror på hur många anställda det finns i företaget.

Hur ska de rapporterande och berörda personerna skyddas? Vilka personer eller enheter i ert företag är lämpliga att utse för att hantera rapporteringskanalerna och förfarandena? Är det lämpligare att lägga ut detta uppdrag på en extern aktör? Hur ska informationen om kanalerna utformas och tillgängliggöras för arbetstagarna m.fl.? Hur ska detta dokumenteras och hur förhåller sig lagens krav till GDPR-reglerna och företagets interna dokument? Frågorna är många och varierar beroende på vilken bransch och företag reglerna ska implementeras i.

Kontakta oss gärna här på Gulliksson för råd om och hjälp med hur ert företag ska uppfylla de nya reglerna. Vi bistår er gärna bland annat med:

  • Fördjupad utbildning avseende lagens krav
  • Kartläggning av nuläget och analys av vad er organisation behöver vidta för åtgärder
  • Förslag på sådana åtgärder, inkluderande bl.a. upprättande av nödvändig dokumentation
  • Rådgivning gällande rapporteringsförfarandet/visselblåsarsystemet
  • Handledning och support gällande rapporterade ärenden
  • Utredning av rapporterade ärenden och förslag på åtgärder

Varmt välkomna att höra av er till Advokatbyrån Gulliksson vid eventuella frågor om den nya visselblåsarlagen påverkar ditt företag. Kontakta teamet här!

Karin Strandberg, Partner
070-819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se
Karin Larm, Jurist
070-585 43 41
karin.larm@gulliksson.se
Dr. Anne-Gwendolin Geismar
Partner, Advokat & Rechtsanwältin
073 316 38 64
anne.geismar@gulliksson.se