Arbetsrätt

Rättigheter och skyldigheter men också trygghet och trivsel.

Arbetsgivare måste förhålla sig till ett omfattande arbetsrättsligt regelverk. Inte bara vid anställningar och uppsägningar utan även vid omorganisationer, företagsöverlåtelser, hantering av konkurrens- och sekretessfrågor och arbetsmiljöfrågor m.m.

Området som helhet är detaljstyrt med många tvingande bestämmelser. Juridisk rådgivning är därför av största vikt för att de arbetsrättsliga frågorna hanteras på ett korrekt och ett så tydligt sätt som möjligt. Det handlar både om ekonomi och trygghet. Korrekt hanterade frågor är även positivt ur att arbetsmoraliskt förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Medarbetare som behandlas med respekt och omtanke gör alltid ett bättre jobb.

Vid ett anställningsförfarande är det viktigt att utreda och överväga vilken typ av anställning som är rätt för företaget. Val av anställningsform påverkar vilka rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har gentemot den anställde. Det svenska regelverket styr vilka möjligheter en arbetsgivare har att avsluta en anställning. Oavsett anledning är det ett krav att arbetsgivaren både kan och följer de arbetsrättsliga reglerna. Detta gäller naturligtvis även under pågående anställningstid. Att upprätta en tydlig HR-strategi är något som alltid lönar sig på sikt.

Gulliksson har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning inom arbetsrätten. Förutom att vara behjälplig vid anställningars ingående och avslut biträder vi arbetsgivare vid förhandlingar med arbetstagarorganisationer och vid arbetsrättsliga processer i domstol och skiljeförfarande. Vi hanterar även frågor vid driftsinskränkningar och företagsöverlåtelser, incitaments- och bonusprogram samt konkurrens- och lojalitetsfrågor.

Kontaktpersoner

Dr. Anne-Gwendolin Geismar

Partner, Advokat & Rechtsanwältin

Thérèse Nord Gertzell

Advokat, Senior Associate

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat