Thérèse Nord Gertzell

Advokat, Senior Associate

Lund, Malmö

070 714 40 62

070 714 40 62

Thérèse Nord Gertzell jobbar från våra kontor i Malmö och Lund. Thérèse är konkursförvaltare och arbetar med obeståndsfrågor. Thérèse arbetar också med affärsjuridiska ärenden och arbetsrätt.

  • Arbetsrätt
  • Bolagsrätt
  • Obestånd och finansiering

2023-

Advokat, Advokatbyrån Gulliksson

2017-2023

Advokat Wesslau, Söderqvist Advokatbyrå

2016-2017

Biträdande jurist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

2014-2016

Biträdande jurist, Gärde Wesslau Advokatbyrå

2013-2014

Notarie, Kristianstads tingsrätt

2012-2013

Skuldsaneringshandläggare, Kronofogdemyndigheten

2012

Jur. kand., Lunds Universitet

2010-2011

Glasgow University

  • Sveriges Advokatsamfund